Profesja:

Elżbieta Karmolińska

Aktor, Współpraca reżyserska


Zdzisław Karczewski

Aktor, Współpraca reżyserska

Był aktorem, reżyserem teatralnym i dyrektorem teatru. Przed wojną występował w teatrach Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wilna i Lwowa. Po wojnie pracował w rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy, a następnie objął stanowisko dyrektora rozgłośni PR w Szczecinie. W latach 1946-48 występował jako aktor i reżyserował w Teatrze Komedii Muzycznej w Szczecinie. W latach 1948-51 występował w Teatrach Dolnośląskich (Dramatycznych) we Wrocławiu ...


Franciszek Staniewski

Aktor, Współpraca reżyserska


Stanisław Michalski

Aktor, Współpraca reżyserska

Od 1955 roku występował w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, gdzie następnie w latach 1982-93 pełnił także funkcje dyrektora naczelnego i artystycznego teatru. 


Feliks Żukowski

Aktor, Współpraca reżyserska

Aktor, reżyser teatralny, dyrektor teatru. Do 1939 występował głównie w teatrach wileńskich i warszawskich. W kampanii wrześniowej 1939 walczył jako oficer rezerwy w obronie Warszawy i w bitwie nad Narwią, wzięty do niewoli uciekł i wrócił do Warszawy. Podczas okupacji imał się początkowo różnych zajęć, potem pracował w Męskiej Miejskiej ...


Bohdan Hamera

Aktor, Współpraca reżyserska

Pisarz i publicysta. Zadebiutował w 1931 roku.  W latach 60-tych był pracownikiem redakcyjnym  "Tygodnika Kulturalnego". 


Marek Barbasiewicz

Aktor, Współpraca reżyserska

W latach 1968-79 był aktorem Teatru Nowego w Łodzi, następnie w latach 1979-81 występował w Teatrze Ateneum w Warszawie. Od 1997 roku jest aktorem Teatru Narodowego w Warszawie.