Profesja:

Marcel Szytenchelm

Aktor, Współpraca reżyserska

Aktor, reżyser teatralny, animator życia kulturalnego.


Szymon Szurmiej

Aktor, Współpraca reżyserska

Aktor związany z teatrami: dramatycznym we Wrocławiu, Ziemi Opolskiej w Opolu, Estrady Wrocławskiej, Rozmaitości we Wrocławiu, Żydowskim w Warszawie. Był wieloletnim dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Żydowskiego w Warszawie. 


Jan Szurmiej

Aktor, Współpraca reżyserska

Aktor związany z teatrami: Żydowskim w Warszawie, Operetką Wrocławską.


Andrzej Szurmiej

Aktor, Współpraca reżyserska


Urszula Szubert

Aktor, Współpraca reżyserska


Jerzy Sztwiertnia

Aktor, Współpraca reżyserska

Reżyser, członek Polskiej Akademii Filmowej.


Halina Szram-Kijowska

Aktor, Współpraca reżyserska

Kierownik literacki teatru. Była m.in. spikerką łódzkiego ośrodka TV, pełniła funkcję kierownika oddziału w wydziale kultury w Łodzi, była również kierownikiem literackim Teatru Ziemi Łódzkiej, Teatru Lalek "Arlekin", pracowała w Muzeum Historii Miasta Łodzi.