Dodaj wpis do księgi pamiątkowej Dodaj

Jerzy Płażewski17.09.2013

"(…) To jest najważniejsze: ocalenie tradycji, która jest bezcenna, a którą można mieć za darmo i która na pewno będzie działać na naszą korzyść. Nawet jeśli w tej tradycji mieszają się różne rzeczy – także dyskusyjne i niesłuszne – to można je odcedzić, zachowując to, co jest dla nas wszystkich korzystne. Z ogromną radością witam wszystkie takie utrwalające poczynania, bo bez tradycji nie stworzy się teraźniejszości a nie da się stworzyć tradycji w innym miejscu na rozkaz czy zawołanie."