Regulamin Świadczenia Usług

2013-02-08 11:22:17

Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki wykorzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego lakowa29.pl (zwanego dalej serwisem) znajdującego się pod adresem www.lakowa29.pl.

 1. Właścicielem i Administratorem serwisu jest TOYA sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy
  ul. Łąkowej 29, NIP 725-00-13-208 REGON 004274906 KRS 0000062796
 2. Przedmiotem działalności serwisu jest:
 • udostępnianie użytkownikom informacji i materiałów cyfrowych związanych z historią Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi,
 • umożliwienie zalogowanym użytkownikom udostępniania własnych treści oraz materiałów cyfrowych dot. historii Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi innym użytkownikom.
 1. Utworzenie konta użytkownika jest bezpłatne i dobrowolne po wypełnieniu formularza oraz zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik serwisu zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym danych: adresu email, hasła oraz imienia i nazwiska lub pseudonimu.  
 3. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następującej treści:
 • zapoznałem się z regulaminem i akceptuję wszystkie jego zapisy,
 • dobrowolnie przystępuję do korzystania z serwisu,
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora serwisu, podanych w formularzu,
 • wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera (wymaga oznaczenia dodatkowego pola w formularzu rejestracji),
 • umieszczane przeze mnie treści oraz materiały cyfrowe nie naruszają dóbr osobistych oraz majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich,
 • umieszczając treści i materiały cyfrowe w serwisie wyrażam zgodę, aby dostęp do nich mieli inni użytkownicy serwisu.
 1. Zabrania się wykorzystywania serwisu w sposób sprzeczny z prawem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne i moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, naruszającą dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla serwisu lub innych użytkowników.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania lub usuwania treści lub materiałów cyfrowych niezgodnych z niniejszym regulaminem, działających ze szkodą dla funkcjonowania serwisu lub innych użytkowników. 
 4. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz materiały cyfrowe publikowane przez użytkowników. Treści oraz materiały zamieszczane przez użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców serwisu.
 5. Adminstrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego rozszczeń związanych z opublikowaniem przez użytkowników treści lub materiałów cyfrowych naruszających ich dobra osobiste, prawa autorskie lub inne.  
 6. Administrator serwisu informuje, że prawa autorskie do wszelkich materiałów cyfrowych wykorzystywanych w serwisie i opublikowanych przez Administratora podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, i należą do ich właścicieli.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.