person picture

Andrzej Sołtysik

Kierownictwo produkcji

ur. 1945-05-21

Był kierownikiem produkcji filmów m.in. Juliusza Machulskiego i Władysława Pasikowskiego. W latach 2008-2010 pełnił funkcję kanclerza (dyrektora administracyjnego) PWSFTviT w Łodzi, od roku 2010 był pełnomocnikiem rektora ds. inwestycji.

,,Do Wytwórni po raz pierwszy trafiłem 16 czerwca 1968 roku, tuż po pierwszym semestrze studiów na wydziale organizacji produkcji fi lmowej. Trafi łem, żeby za chwilę wyjechać na plan „Czterech pancernych” do Spały. Dostałem w tym celu… delegację służbową. I wróciłem po tym plenerze do Wytwórni tylko po to, by zdać odzież ochronną. Ale to była ciekawa praktyka. Rok później, również 16 czerwca, znów trafiłem do Wytwórni, ale tym razem przydzielono mnie do grupy zdjęciowej trzeciej serii „Czterech pancernych”, gdzie kierownikiem produkcji był Zygmunt Król. Wtedy, jak pamiętam, Wytwórnia zatrudniała ponad 900 pracowników. To była już tendencja spadkowa, choć taka liczba zatrudnionych to chyba było optimum."

Fabryka Snów, St. Zawiśliński, T. Wijata

Opublikuj

Komentarze

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.